Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Charakterystyka lokat w walutach obcych

Produkty oszczędnościowe to bardzo ciekawy, a jednocześnie różnorodny obszar. Nie musisz aktualnie zakładać lokat bankowych denominowanych w złotówkach, ale również w walutach obcych (najpopularniejszych). Czym charakteryzują się lokaty walutowe i czy wiążą się z dodatkowym ryzykiem?

Lokaty w walutach obcych zakładasz standardowo w krajowym banku. Najczęściej ponosisz koszty przewalutowania, a zatem warto monitorować spready (różnice między ceną kupna i sprzedaży waluty) w konkretnych instytucjach finansowych. Najpopularniejsze oferty lokat walutowych to euro, dolar, frank szwajcarski. Zysk z lokat w walutach obcych kształtuje się bardzo podobnie do krajowych warunków. Na zysk wpływa poziom stóp procentowych. Obecnie banki centralne na całym świecie promują politykę bardzo niskich, a wręcz zerowych stóp procentowych. To automatycznie obniża opłacalność depozytu walutowego. Dzięki takiej lokacie zamierzasz się w dużym stopniu w inwestora indywidualnego, ponieważ w początkowym okresie zakładania lokaty waluta obca kształtuje się na danym poziomie cenowym, a przy zamknięciu zyskuje lub traci na wartości. Zarabiasz zatem na oprocentowaniu lokaty walutowej, a także na zmianach kursowych. To automatycznie większe ryzyko. Jeżeli rozwijasz wiedzę o giełdzie walutowej i rozumiesz funkcjonowanie tzw. par walutowych, np. EUR/USD to lokata walutowa stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla długoterminowych inwestycji. Trendy na rynku walutowym wykazują ogromną stabilność.

Nie musisz również czekać do końca umowy w lokacie walutowej. Jeżeli dostrzegasz, że zyskujesz średnioterminowo na zmianach kursów wystarczy po prostu zamienić waluty na złotówki. Strata oprocentowania jest wyrównywana zyskiem z różnic kursowych. Warto jednak wiedzieć, że na giełdzie walutowej praktycznie 90% inwestorów traci w krótkim terminie. Nieco lepiej jest przy analizie dłuższych trendów, ale mało kto jest w stanie zamrozić duży kapitał. W lokatach walutowych nie występuje jednak dźwignia finansowa. Masz do czynienia z rozliczeniami nominalnymi jeden do jednego. Nie ryzykujesz zatem absolutnie. Często możesz pieniądze na lokatę przelać z kantoru internetowego. To ogranicza w dużym stopniu koszty przewalutowania.