Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Ciekawe oferty kredytów.

Przeglądając najciekawsze na rynku oferty kredytów nie można nie zwrócić uwagi na ofertę standardową Mini Ratka jaką przygotował PKO Bank Polski. Jest to przykład kredytu, w którym oprocentowanie nominalne jest o 1% wyższe niż prowizja za udzielenie kredytu. Oprocentowanie Mini Ratki wynosi 9,99%, zaś prowizja za udzielenie kredytu jest równa 8,99%. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania utrzymuje się na poziomie 21,45%. Biorąc w PKO Banku Polskim kredyt na 20 tysięcy złotych z okresem kredytowania wynoszącym 24 miesiące możemy liczyć, że każda z rat będzie po 1006 złotych. Da nam to całkowity koszt kredytu rzędu 24139 złotych. Oprocentowanie kredytu naliczane jest według zmiennej stopy procentowej i jest ono ustalane indywidualnie pod konkretnego klienta banku. W przypadku kredytu na 20 tysięcy złotych tytułem prowizji za udzielenie kredytu jest kwota 1798złotych. Tak samo jak oprocentowanie nominalne mini ratki, prowizja również ustalana jest indywidualnie. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie kredytu jest ono obowiązkowe. Składka ubezpieczeniowa płacona jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. Ma to miejsce ze środków jakie zostały udostępnione kredytobiorcy w ramach pożyczki gotówkowej. Stawka ubezpieczeniowa wynosi 0,35%. Jest ona płatna jednorazowo z góry za cały okres kredytowania. Kredytobiorca w ofercie mini ratki zapłaci 2340złotych tytułem odsetek.

iGotówka to oferta jaką proponuje nam Bank BGŻ BNP Paribas. Kredyt oprocentowany jest nominalnie na 5,9% w skali roku. Za udzielenie kredytu bank nalicza 11,9% prowizji od kwoty jaka została kredytobiorcy przyznana w ramach zobowiązania. RRSO wynosi 20,37%. Dla kredytu dwuletniego na kwotę 20 tysięcy złotych, bank wyliczy raty po 991złotych. Całkowicie do spłaty kredytobiorca będzie miał kwotę 23 781,29złotych. Tym samym iGotówka będzie go kosztowała blisko 3800 złotych. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania umowy kredytowej, gdyż wyliczany jest według stałej stopy procentowej. Na wpływ oprocentowania ma między innymi kwota kredytu, jak również profil klienta i to na ile rat ten kredyt zostanie rozłożony. Prowizja za udzielenie kredytu może być różna i wliczana jest dla konkretnego kredytu. Może wynosić od 9,90% do 13,90%. Od naszej kwoty kredytu przyjdzie nam zapłacić prowizję w wysokości 2380złotych. Ubezpieczenie iGotówki jest dobrowolne. Jego koszt wynosi 6,99% i doliczany jest co miesiąc do każdej raty kredytu. Od naszego kredytu zapłacimy łącznie 1401 złotych z tytułu odsetek.