Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Czy kredytobiorcy sięgają po zadłużenie konsumpcyjne w kryzysie gospodarczym?

Zadłużenie w czasach kryzysu gospodarczego nie pociąga tak dużo negatywnych konsekwencji, jak można zakładać. W 2020 roku nawet przy ogromnych restrykcjach gospodarczych konsumenci z potwierdzonymi dochodami sięgali po kredyty gotówkowe, ale nie w tak dużej skali. Dlaczego kryzys gospodarczy nie ogranicza, aż tak bardzo zainteresowania zadłużeniem konsumpcyjnym?

Kryzys zwiększa konkurencyjność banków i daje przewagę zadłużonym

Restrykcje dotyczące kredytu gotówkowego, wnioskowania o zadłużenie nie podlegają wielkim wahaniom, a w kryzysie gospodarczym niektóre banki detaliczne ze względu na walkę konkurencyjną obniżają wymagania. Po prostu rynek wymusza nowy standard obsługi klienta. To decyzje kredytobiorcy warunkują przetrwanie niektórych banków detalicznych. W 2020 roku według raportów Narodowego Banku Polskiego można zauważyć tendencję do mocnego zróżnicowania ofert w bankach, szczególnie przy zobowiązaniach krótkoterminowych. Z drugiej strony najsłabsi klienci pod kątem dochodowym muszą przygotować się na przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń. Zasada zero ryzyka obowiązuje praktycznie cały czas, niezależnie od warunków funkcjonowania gospodarki. Banki to spółki akcyjne z ustaloną polityką, regulaminami, do tego bazujące na wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Przy ocenie ryzyka kredytowego nie ma nawet mowy o nieścisłościach.

Wyraźne tendencje na rynku kredytów gotówkowych w 2020 roku

Pod koniec 2020 roku wiele banków proponuje zwiększenie limitu zadłużenia konsumpcyjnego, kredytu gotówkowego, a jednocześnie wydłużenie okresu kredytowania. Dzięki temu kredytobiorca zarządza stosunkowo sporym, ale jednostkowo, miesięcznie tanim zobowiązaniem. To reguła mocno rozpowszechniona. Wiele banków wprowadziło uproszczone zasady rozpatrywania wniosków o wakacje kredytowe. Jeżeli klient uzna, że ma jakieś problemy ze spłatą wnioskuje po prostu o wakacje kredytowe i zyskuje czas na poskładanie budżetu, do kilku miesięcy wolności od spłaty. Dla banków wakacje kredytowe zarabiają, bo kredytobiorca tylko przesuwa koszty na kolejny okres. Płaci nawet więcej po podsumowaniu. Większość banków w ankietach NBP wypowiada się pozytywnie o przyszłości rynku kredytów gotówkowych, konsumpcyjnych, a menedżerowie uważają, że nastąpi wzrost popytu. Mocno uzależniony od zdejmowania kolejnych obostrzeń związanych z powszechnym kryzysem.

Jasny kierunek polityki monetarnej

Rynkiem kredytowym rządzą od pewnego czasu niskie stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej wyznaczyła jasny kierunek polityki monetarnej prawdopodobnie na długie lata. A to kolejna dobra wiadomość dla fanów zadłużenia konsumpcyjnego.

Restrykcje dotyczące kredytu gotówkowego, wakacje kredytowe, przyszłość rynku kredytów gotówkowych