Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Czy stopy procentowe w IV kwartale będą wyższe?

Wpływ stóp procentowych na oprocentowanie lokat

Rada Polityki Pieniężnej planuje wzrost stóp procentowych. Już od dłuższego czasu są one na takim samym, bardzo niskim poziomie. Działanie takie miało na celu pobudzenie polskiej gospodarki, która powoli ale sukcesywnie notuje wzrost. Stopy procentowe mają duży wpływ na usługi finansowe, które oferują banki. Wraz z niską stopą procentową maleją odsetki od kredytów. Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku depozytów, większość lokat bankowych w okresie tak niskich stóp procentowych nie oferuje wysokiego zarobku w skali roku. Szczególnie z uwzględnieniem tych produktów, warto śledzić decyzje RPP, by móc odpowiednio reagować na zmiany rynku finansowego i z wyprzedzeniem zastanawiać się np. nad wyborem lokaty.

Niskie oprocentowanie lokat

Wraz z długim okresem niskich stóp procentowych jako klienci banków nie mieliśmy zbyt dużego wyboru wśród lokat terminowych. Niestety większość z nich nie zachęcała do lokowania oszczędności w bankach. Wiele konsumentów zrezygnowało z tej formy inwestowania pieniędzy by spróbować czegoś co przyniesie większe zyski, nawet jeżeli inwestycje są obarczone ryzykiem.

Mimo tego trudnego okresu nadal możliwe było znalezienie ciekawych, choć najczęściej promocyjnych i krótkoterminowych ofert. Być może trud włożony w odpowiednie lokaty teraz będzie miał okazję zaowocować. Jeżeli bowiem zdecydowaliśmy się na kilkumiesięczny depozyt już w najbliższym czasie nasze oszczędności będą mogły trafić na nowe lokaty, które prawdopodobnie będę lepiej oprocentowane.

Rada Polityki Pieniężnej zapowiada, że do końca III kwartału stopy procentowe pozostaną bez zmian. Zmiany jakie mają nastąpić nie będą jednak radykalne, w IV kwartale prawdopodobnie zanotujemy niewielki wzrost stóp procentowych. Już teraz wiadomo, że rada nie przywróci nagle wysokiego oprocentowania, a sam proces będzie trwać dłuższy okres i nie będzie miał drastycznego wpływu na sytuację finansową.

Wiąże się to jednak z tym, że być może już w IV kwartale bieżącego roku, a najpóźniej na początku 2015 roku wzrośnie oprocentowanie lokat. To ważna wiadomość dla osób, które chcą dokonywać najkorzystniejszych wyborów. Warto bowiem zaczekać kilka miesięcy i być może już z końcem listopada ulokować pieniądze na lepszym depozycie. Jeżeli decydujemy się na długoterminową lokatę możemy pomyśleć o zmiennym oprocentowaniu, które będzie dostosowywało się do tego co dzieje się z całym rynkiem. Tym sposobem nie stracimy na wzroście przy wyborze usługi już teraz, kiedy oprocentowanie nie daje zbyt dużych profitów. Warto także przeglądać oferty dla nowych klientów, które już teraz posiadają znacznie ciekawsze usługi – chociaż dostępne tylko jednorazowo i na kilka miesięcy. Podsumowując użytkowników lokat ucieszą wiadomości, które dotyczą zmian w stopach procentowych. Możemy się ich spodziewać już w IV kwartale tego roku oraz kontynuacji tych działań na początku przyszłego roku.