Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Czy warunki konsolidacji kredytów się opłacają?

Restrukturyzacja zadłużenia to przydatne narzędzie, aby uspokoić budżet domowy i ochronić się przed potencjalną utratą solidnej punktacji w BIK. Konsolidacja to jedna z najciekawszych oraz bardzo szybkich metod naprawy długów, ale czy warunki konsolidowania zadłużenia się opłacają?

To prawdopodobnie jeden z największych problemów konsolidacji. Czy kredytobiorca powinien pozwolić na wydłużenie okresu kredytowania w zamian za niską ratę? Wydłużenie czasu spłaty kredytu konsolidacyjnego pociąga za sobą wyższe koszty całkowite. Z drugiej strony otrzymujesz lepszą płynność miesięczną, która przekłada się na komfort codziennego życia. Jedna z najważniejszych podpowiedzi do wskazanego problemu to dokonywanie nadpłat i ewentualne przenoszenie kredytu konsolidacyjnego do innych placówek, jeżeli znajdziesz lepszą ofertę.

Warunki konsolidacji kredytów często zmieniają się wraz z uruchamianymi promocjami. Jedna z najciekawszych dotyczy obniżenia oprocentowania w zamian za przeniesienie dotychczasowych zobowiązań do innej placówki. Banki w ten sposób chętnie przejmują klientów i gwarantują optymalne warunki spłaty.

Kredyt konsolidacyjny wymaga przeprowadzenia pełnej analizy kredytobiorcy. W przypadku zaległości w BIK uzyskanie konsolidacyjnego zadłużenia jest mocno utrudnione ze względu na prawo bankowe, wytyczne KNF, a także wewnętrzne regulaminy banków dotyczące ograniczania ryzyka. Właściwy moment na konsolidację występuje w momencie utrzymywania właściwego poziomu dochodów. Można powiedzieć, że konsolidacja kredytów to nie ostateczny ratunek, ale ułatwienie dla kredytobiorcy, który chce mieć całe zadłużenie w jednej, niskiej racie.

Kredyt konsolidacyjny to faktycznie ważny ratunek, jeżeli zaciągnąłeś niektóre pożyczki na mocno niekorzystnych warunkach. Przy konsolidacji dochodzi do uśrednienia, a nawet obniżenia oprocentowania proporcjonalnie do potencjału spłaty. W przypadku bardzo dobrej zdolności kredytowej możesz, niezależnie od terminu spłaty wygenerować spore oszczędności.