Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Czym chwilówka różni się od kredytu?

Kredyt jest pojęciem zarezerwowanym dla działalności bankowej, a cechy kredytu zostały ukształtowane przez przepisy prawa (prawo bankowe). Z tych powodów pojęciem tym mogą posługiwać się wyłącznie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt jest umową, która musi zostać zawarta w formie pisemnej. W ramach takiej umowy bank udostępnia kredytobiorcy pewną kwotę gotówki na określony cel i czas. Kredytobiorca jest związany umową do wykorzystania pieniędzy zgodnie z umową i zwrotu tej samej kwoty wraz z odsetkami naliczonymi według ustalonej stopy procentowej w określonych ratach przez wskazany czas.

Z kolei pożyczki są domeną instytucji pozabankowych, których największą zaletą jest szybkość działania. Pożyczki udzielane przez firmy pozabankowe są przekazywane na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy antylichwiarskiej i znajdują się poza nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Bez względu na nazewnictwo firmy pozabankowe mają możliwość tylko i wyłącznie udzielić pożyczki chwilówki (nazwa związana z prędkością udzielania zobowiązania klientowi). Uzyskana chwilówka może zostać przekazana na konto wnioskodawcy nawet w ciągu kilkunastu minut lub zostać przekazana do ręki. Takie możliwości posiadają dzięki zautomatyzowaniu procesu weryfikacji wiarygodności finansowej klienta. Tymczasem kredyt jest możliwy do przekazania wyłącznie na wskazany rachunek kredytobiorcy. W przypadku pożyczki przedmiotem umowy mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko, co do gatunku. W przypadku pożyczki to pożyczkodawca decyduje o udzieleniu zobowiązania klientowi. Pożyczki mogą być udzielane poprzez:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • instytucje pozabankowe,
  • banki.

To umowa pożyczki określa jej szczegółowe warunki (np. odpłatność umowy lub nieodpłatność). Kredyt zawsze jest udzielany odpłatnie. Natomiast sposobem zabezpieczenia pożyczki może być:

  • poręczenie,
  • weksel,
  • zastaw,
  • zastaw sądowy,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji.

Pomimo faktu, że pożyczki są droższym produktem są też często wybierane z powodu na szybką decyzję online i brak formalności. Inną cechą różniącą kredyt i pożyczkę jest fakt, że kredyt jest udzielany ze środków klientów banku, natomiast pożyczka to zawsze własność pożyczkodawcy. Kredyt i pożyczka różnią się także kosztami, jakie należy ponosić przy ich zawieraniu. Wynika to z faktu, że pożyczki są udzielane nawet osobom ze złą historią kredytową i wtedy pożyczkodawca musi przy większym ryzyku kredytowym zwiększyć też koszty pożyczki.