Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Czym jest kredyt gotówkowy

Główną cechą kredytu gotówkowego jest to że jest w całości wypłacany w gotówce. Poza tym zawiera wszystkie cechy kredytów tj. musi być przeznaczony na konkretny cel. Typowe kredyty gotówkowe to na przykład kredyt studencki i kredyt lombardowy.

Warunki kredytu gotówkowego.

Kredyty gotówkowe są nieco mniej restrykcyjne niż kredyty bezgotówkowe ponieważ bank ma mniejsze możliwości kontrolowania tego na co kredyt jest przeznaczony. Tutaj kredyt jest wypłacany kredytobiorcy w gotówce, tak więc kredytobiorca ma szerszy zakres wyboru jak go wyda. Jednocześnie kredyty gotówkowe także są udzielane na konkretny cel. Aby sprawdzić na co zostały przeznaczone pieniądze, bank zobowiązuje kredytobiorcę często do dostarczenia dodatkowych dokumentów takich jak faktury zakupu przedmiotów na które zostały przeznaczone pieniądze z kredytu. Tak jak w przypadku kredytów bezgotówkowych tak i w tym przypadku kredytobiorca musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Musi mieć albo stały dochód albo jakieś zabezpieczenie w postaci żyranta, czegoś pod zastaw lub jakiejś instytucji dającej gwarancję spłaty.

Dodatkowe cechy kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy często udzielany jest na preferencyjnych warunkach tak jak jest to w przypadku kredytu studenckiego. Student zazwyczaj otrzymuje kredyt po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, musi on przede wszystkim być studentem oraz często musi mieć potwierdzony niewielki dochód. Kredyt studencki jest zazwyczaj dofinansowany dzięki czemu student ma bardzo atrakcyjne warunki jak na przykład kredyt oprocentowany tylko na dwa procent w skali roku. Jednocześnie taki student nie musi spłacać kredytu od razu, może z tym poczekać dwa lata lub jeśli posiada on dobre wyniki na uczelni to taki kredyt może zostać częściowo umorzony. Innym przykładem kredytu gotówkowego jest kredyt lombardowy. W tym przypadku bank centralny ustala pewną kwotę procentową (lombardową) gdzie różnica pełnej wartości zastawu i stopy procentowej może stanowić wartość kredytu. Najczęściej kredyt lombardowy to kredyt udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny.

Podsumowanie

Podsumowując kredyt gotówkowy to taki, który w pełni jest wypłacany w gotówce. Aby dostać taki kredyt trzeba spełnić takie same warunki jak w przypadku kredytu bezgotówkowego. Dwoma przykładami kredytów gotówkowych są kredyty lombardowe i kredyty studenckie. Kredyt lombardowy to taki, w którym gwarancję zapewnia coś pod zastaw jak na przykład papiery wartościowe, drugim przykładem kredytu gotówkowego jest kredyt studencki gdzie student może otrzymać kredyt na sfinansowanie swojej nauki. Student taki będzie otrzymywał swój kredyt w ratach najczęściej co miesiąc a jego spłatę będzie mógł rozpocząć nieco później.