Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Dobra lokata na bezpieczne inwestowanie

Bezpieczeństwo - mniejszy zysk, ryzyko - większy zysk

Kiedy nasze dochody są większe niż wydatki, pozostaje nam pewien nadmiar środków, który można zaoszczędzić. Jednak oprócz samego oszczędzania na koncie, czy w przysłowiowej skarpecie, można te środki dodatkowo zainwestować, aby jeszcze je pomnożyć. Jeśli zależy nam na chociaż niewielkim pomnożeniu środków, a jednocześnie nie chcemy ryzykować ich utraty, to dobrym sposobem będą inwestycje o małym ryzyku, a do takich właśnie zalicza się lokata bankowa.

Szeroka oferta banków

Lokata bankowa to jeden z podstawowych i najpopularniejszych produktów bankowych, oferowany praktycznie przez każdy bank. Dlatego też wybór odpowiedniej oferty lokaty może wydawać się dość trudny. Warto skorzystać więc z pomocy, jaka są różnego rodzaju porównywarki lokat., które ułatwią w znacznym stopniu dokonanie wstępnego wyboru. Trzeba oczywiście wiedzieć, jakie kryteria będą dla nas najistotniejsze oraz to, czy środki, które posiadamy są wystarczające do otwarcia lokaty, ponieważ zwykle wymagany jest określony minimalny wkład, który w zależności od lokaty może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Oprocentowanie lokaty

Do najważniejszych spraw w przypadku każdej lokaty, należy wysokość jej oprocentowania. To bowiem bezpośrednio przekłada się na zyski z lokaty. Oprocentowanie lokaty może zaś być różnego rodzaju. Możemy spotkać oferty z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W przypadku stałego oprocentowania, sytuacja jest dość jasna. Oprocentowanie, które zostało ustalone w dniu otwierania lokaty na podstawie obowiązującej wtedy wysokości stóp procentowych, obowiązuje przez cały czas trwania lokaty niezależnie od zmian wysokości tychże stóp. Całkiem odmienna sytuacja występuje przy oprocentowaniu zmiennym, gdzie bieżące zmiany wysokości stóp procentowych mogą wpływać na wysokość oprocentowania. Początkowo zakładany zysk może więc być w praktyce nieco mniejszy lub większy w zależności od sytuacji. Na zyski z oprocentowania będzie też wpływała kapitalizacja odsetek. Odsetki po kapitalizacji zostają po prostu doliczone do kapitału bazowego, a dzięki temu większa jest kwota, od której nalicza się kolejne odsetki. Jeśli kapitalizacja będzie częsta, to zyski z takiej lokaty mogą być znacząco większe od zysków z lokaty z rzadką kapitalizację odsetek.

Termin lokaty

W lokacie terminowej, z założenia inwestujemy środki na określony czas. Czas ten może być bardzo zróżnicowany w przypadku poszczególnych ofert. Może to być okres bardzo krótki – tydzień, czy miesiąc, a nawet jeden dzień. Wtedy mówimy o lokatach krótkoterminowych. Lokata może być tez kwartalna, średnioterminowa – zakładana na pół roku, czy też długoterminowa – lokaty roczne oraz dwu- i trzyletnie. Od wyboru lokaty o danym terminie trwania będzie zależeć to, kiedy będziemy mogli podjąć z niej nasze środki. Możemy to co prawda zrobić prędzej, ale wybranie środków przed upływem terminu lokaty spowoduje, że utracimy wypracowane już odsetki. Dlatego też długoterminowe lokaty warto zakładać głównie wtedy, kiedy nie przewidujemy wykorzystania pieniędzy, które chcemy ulokować w najbliższym czasie. W innym wypadku lepiej zainwestować w lokatę krótkoterminową i ewentualnie ją odnowić. Można też skorzystać z opcji lokaty odnawialnej, czyli takiej, która będzie po zakończeniu odnawiana automatycznie. Trzeba jednak pamiętać, zwłaszcza w przypadku lokat długoterminowych, że po odnowieniu obowiązywać będą aktualne warunki lokaty, a nie te, kiedy zakładaliśmy lokatę po praz pierwszy. Sam czas trwania lokaty może tez wpływać na zyski, ponieważ na lokacie długoterminowej środki dłużej pracują, a banki oferują nieraz atrakcyjne warunki dla tych, którzy zdecydują się na powierzenie im swoich środków na dłuższy czas.