Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Koszty kredytu gotówkowego - od czego zależą?

Bank, kredyt, koszt, usługi

Trudno jednoznacznie określić, ile dany kredyt będzie nas kosztować, jednak bardzo pomocny okazuje się w takiej sytuacji kalkulator. Oczywiście na podstawie danych przekazanych przez bank można – w pewnym stopniu – określić łączny koszt kredytu gotówkowego, ale na jego wysokość (oprócz broszur informacyjnych) będzie miał wpływ również szereg innych czynników. Poniżej przedstawimy wyłącznie te najbardziej istotne. Pozostałe są tajemnicą banku.

Co ma wpływ na wysokość kosztów kredytu?

Wartość zaciąganego kredytu – im wyższy kredyt gotówkowy, tym niższe będą jego koszty. Pamiętajmy jednak, że zależność ta nie zawsze się sprawdza. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę również czynniki przedstawione poniżej. Niemniej, koszty takie jak np. marża mogą ulec podwyższeniu, jeśli suma kredytu jest relatywnie niska, bądź jeśli czas jego spłaty został ograniczony do minimum.

Sytuacja finansowa Klienta, to kolejny czynnik, który ma bezpośredni wpływ na wysokość kosztów danego kredytu. Jeśli zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy jest niewielka, bank poprzez zwiększenie kosztów (np. marży),będzie chciał zwiększyć prawdopodobieństwo zwrotu pożyczanych środków. Dlatego tak ważne jest, by kredyt nie był udzielany na maksymalną kwotę, lecz na nieco niższą, bezpieczniejszą dla Klienta.

Sytuacja w BIK to kolejny ważny aspekt, który będzie miał decydujące znaczenie przy obliczeniu łącznego kosztu kredytu. Jeśli nie będzie ona zbyt korzystna dla kredytobiorcy, to bank – o ile udzieli kredytu – z pewnością podwyższy jego koszt. Działa tu ta sama zasada co w punkcie powyższym: bank w ten sposób będzie chciał się zabezpieczyć przed utratą pożyczonych klientowi środków. Na marginesie pamiętajmy, że na sytuację w BIK-u wpływ mają wszystkie nasze zobowiązania, począwszy od pożyczek i kredytów a kończąc na... rachunkach.

Wiek – większość banków udziela pożyczek tylko do określonego wieku. Jest to oczywiście spowodowane zwiększonym ryzykiem wynikającym z możliwości śmierci, bądź ciężkiego zachorowania Klienta. W takim przypadku, osoby starsze mogą zapłacić więcej nie tylko z tytułu samej marży, ale też w związku z koniecznością opłacenia dodatkowych ubezpieczeń.

Rodzaj kredytu – oczywiście powyższe zestawienie dotyczy wyłącznie kredytów gotówkowych, ale pamiętajmy, że to właśnie one (biorąc pod uwagę większość tego typu produktów finansowych) są najbardziej kosztowne. Kredyty hipoteczne i samochodowe (a więc zobowiązania celowe) są zwykle znacznie tańsze, od swoich gotówkowych odpowiedników.

Sposób zawarcia umowy kredytowej – jeśli bank udziela kredytu przez internet, to najczęściej jest on nieco tańszy od tego, który udzielony jest w placówce bankowej. Oczywiście znaczna część banków i tak wymaga wizyty potencjalnego kredytobiorcy, ale przy składaniu wniosku przez internet, znacząco spadają koszty jego obsługi.

Usługi dodatkowe – to kolejny i zresztą bardzo ważny czynnik, który ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów kredytu. Otwarcie konta w danym banku, czy też skorzystanie z dodatkowego ubezpieczenia, powinno – przynajmniej w teorii – zredukować koszty zobowiązania. Niestety w praktyce zasada ta nie zawsze jest przestrzegana. Oszczędności uzyskane przy takiej "promocji", często są kompensowane przez bank za pośrednictwem innych opłat.

Podsumowując, powyższe aspekty to tylko część zjawisk, które mają bezpośredni wpływ na obliczenie kosztów konkretnego kredytu. Pamiętajmy, że jedynym sposobem ich optymalnego porównania, są niezależne kalulatory kredytowe. Informują nas one nie tylko o łącznych kosztach kredytu, ale też o ewentualnych dodatkowych uwarunkowaniach, które będą miały na nie wpływ.