Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Lokata terminowa

Lokaty bankowe są to produkty, które dają bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Dzięki temu mamy zapewniony zysk. Lokaty terminowe są dobrym sposobem na inwestycje z pewnym zyskiem.

Wybierając lokatę terminową, mamy możliwość zarobienia więcej pieniędzy, jednak chcąc je wcześniej wypłacić, przed upływającym terminem, bank nie wypłaci nam należnych odsetek. Wszystkie banki oferują nam lokaty terminowe. Sama jego nazwa wskazuje już, że ma ona za zadanie oszczędzać pieniądze w określonym terminie. Mogą one być zakładane na parę lat, rok, miesiąc a nawet tydzień. Bank za ten okres ulokowania oszczędności wypłaci odsetki, które z góry zostały ustalone. Zysk z takiej lokaty jest pewny i bezpieczny. Pieniądze nie są narażane na jakiekolwiek wahania na rynku kapitałowym. Przy lokatach obowiązuje reguła, że zakładając ją na dłuższy okres, to jest wyższe oprocentowanie. Przy oprocentowaniu mamy dwa warianty: stałe przez cały okres umowy, lub zmienne. Mając zmienne oprocentowanie, bank może podwyższać lub obniżać stawki. Zależne jest to od uwarunkowań rynkowych. Klient, który zechce wycofać pieniądze z lokaty przed ustalonym w umowie terminem, może nie dostać żadnych odsetek, dostanie tylko wpłacony na lokatę kapitał. Jednak i od tej zasady zdarzają się odstępstwa. Zdarza się, że bank wypłaca połowę wypracowanych odsetek. Zasady te określone są z góry w umowach produktu. Trzeba koniecznie pamiętać o czytaniu wszystkich dokumentów i umów. O lokatach terminowych często się mówi, że to jest po prostu „zamrażanie” pieniędzy. Klient zakładając lokatę powinien „zapomnieć” o pieniądzach do końca jej trwania. Do lokat też nie można dopłacać pieniędzy, kiedy się okaże, że mamy jeszcze jakieś nadwyżki. Oczywiście i od tego banki też robią odstępstwa. Jeżeli się to jednak nie uda to nie pozostaje nic innego, jak założenie kolejnej lokaty. Problem może pojawić się wtedy, gdy kwota, którą chcemy dopłacić jest zbyt niska, by założyć lokatę. Część banków przyjmuje depozyty na przykład od kwoty 1 tys. zł. Wtedy z pomocą może przyjść konto oszczędnościowe. Musimy jednak pamiętać, że kwota lokaty nie może być zbyt niska. Niektóre banki ustalają minimalne kwoty i to jest ok. 1000 zł.