Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Na czym polega kredyt standardowy?

Do najpopularniejszych obecnie należy w tej chwili kredyt standardowy. Jego konstrukcja pozwala na comiesięczne, regularne spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Okres umowy ustalany jest bezpośrednio w placówce i dostosowany jest bezpośrednio do możliwości kredytobiorcy. Z założenia nie przekracza on jednak 10 lat. Są i tacy, którzy na starcie dysponują gotówką, mogącą posłużyć na wpłatę połowy kwoty na zakup nowego auta. Takie kredyty samochodowe nazywane są przez fachowców kredytami jednoratowymi. W przypadku takiego rodzaju kredytowania, zadaniem kredytobiorcy jest uiszczenie wpłaty pokrywającej 50 procent wartości samochodu na konto w banku, w którym otrzymaliśmy kredyt. Zaległą połowę mamy możliwość spłacić po upływie roku. Jest to jednak rozwiązanie tylko i wyłącznie dla osób dysponujących większą gotówką. Na korzyść takiego rozwiązania może za to wpłynąć brak oprocentowania kredytu. Jest to czynnik dość ważny, gdyż w wielu przypadkach to właśnie wysokość oprocentowania decyduje o jego atrakcyjności. Dlatego warto na to zwrócić uwagę przy wyborze jednej z wielu dostępnych na rynku finansowym możliwości kredytowania.

Rodzaje kredytów samochodowych dostępne w bankach

Kredyty samochodowe można z powodzeniem podzielić na kilka rodzajów kredytowania, stąd nietrudno znaleźć wśród nich coś dla siebie. Kredyty określane terminem balonowych wyróżnia przede wszystkim stosunkowo niski koszt miesięcznych spłat. Te z reguły obejmują 80 procent wartości zakupionego przez nas pojazdu. Koszt ostatniej raty pozostałe 20 procent. Co ciekawe i kuszące dla potencjalnego kredytobiorcy, w przypadku tego rodzaju finansowania, bank nie wymaga od klienta wpłaty własnej. Kredyty samochodowe określane mianem kredytów balonowych, należy spłacać w trzydziestodniowym odstępie czasu. Możliwe jest również wybranie rat malejących. W tym przypadku jednak musimy liczyć się ze stosunkowo wysoką pierwszą ratą. Ta opcja bardzo często jest dla kredytobiorcy zbyt dużym obciążeniem. Można również pomyśleć o zaciągnięciu kredytu działającego na zasadach leasingu konsumenckiego. Cechuje go przede wszystkim wysoka stopa wykupu. Kredyty samochodowe działające na tych zasadach wyróżniają się niskimi ratami spłacanymi w cyklach miesięcznych, których głównym celem jest przede wszystkim pokrycie kosztów utraty wartości pojazdu. W chwili wygaśnięcia umowy, każdy kredytobiorca może zadecydować o wykupie auta, jednak kwota ta bywa bardzo często wysoka. Możliwe jest również odkupienia samochodu przez bank. Kredyty samochodowe oraz zasady ich działania mogą wydać się dość skomplikowane, szczególnie dla przeciętnego Kowalskiego.