Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Narodowy Bank Polski.

Polski bank centralny.

Polskim bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Jego siedziba znajduje się w Warszawie. Narodowy Bank Polski ma za zadanie utrzymywać stabilny poziom cen i jednocześnie wspierać politykę gospodarczą rządu. Może to robić pod warunkiem, że nie jest to ograniczeniem dla głównego celu jaki ma NBP. Tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo do emitowania pieniądza i wszystkich innych znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. NBP ma za zadanie organizować rozliczenia pieniężne, zarządzać gospodarką rezerw dewizowych, a także prowadzić samą działalność dewizową. Narodowy Bank Polski zajmuje się także bankową obsługą budżetu państwa, a także reguluje płynność banków, refinansuje je i kształtuje warunki, które są potrzebne, aby system bankowości miał szansę na rozwój. NBP stara się stworzyć statystyki pieniężne i bankowe, a także ma za zadanie opracować bilans płatniczy i utrzymać międzynarodową pozycję inwestycyjną. Narodowy Bank Polski swoją działalność rozpoczął w 1945 roku. Zastąpił wówczas Bank Polski Spółka Akcyjna. najpierw była bankiem państwowym jakiego pracę kontrolował minister skarbu. Do lat osiemdziesiątych działał jako monopolista w dziedzinie emisji pieniądza i w dziedzinie udzielania kredytów i gromadzenia oszczędności. To właśnie z niego na wskutek zmian ustrojowych wyłoniono banki komercyjne i regionalne. Funkcja Narodowego Banku Polskiego skupiła się tylko na emisji pieniądza i na polityce pieniężnej państwa. Pełni on tak zwaną funkcje mentalną.

Z Narodowego Banku Polskiego wydzielono Powszechną Kasę Oszczędności. Miało to miejsce w 1988 roku. Z Banku Narodowego wyłoniono także dziewięć banków komercyjnych, które przejęły działalność depozytowo kredytową jaka należała do NBP. W skład tej dziewiątki wchodziły: Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Bank Śląski w Katowicach, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie , Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi , Bank Gdański S.A. i Bank Zachodni we Wrocławiu. Obecnie wyżej wymienione banki znane są jako: Alior Bank, Bank BPH, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, trzy kolejne Banki obecnie znane są jako Banki Polska Kasa Opieki,  Bank Millennium i Bank Zachodni WBK. Z Narodowego Banku Polskiego wyłoniono także Polski Bank Inwestycyjny jakim obecnie jest Bank Zachodni WBK oraz Polski Bank Rozwoju, znany obecnie jako mBank. Narodowy Bank Polski odpowiada za przeprowadzoną denominację złotego jaka miała miejsce w 1995 roku.