Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Optymalizacja kosztów kredytu gotówkowego - kiedy możliwa?

Większość klientów banków detalicznych oraz instytucji pozabankowych jest zainteresowana możliwie najtańszymi kredytami gotówkowymi. Czy optymalizacja kosztów kredytu przy obecnych warunkach ekonomicznych jest w ogóle możliwa? W artykule poznasz najważniejsze techniki analizowania ofert pożyczek krótkoterminowych i zobaczysz nawet, że przy standardowej umowie jesteś w stanie zyskać z minimalną wiedzą ekonomiczną.

Podstawowe założenia optymalizacji kosztów kredytu gotówkowego

Koszt kredytu gotówkowego jest uzależniony niestety nie tylko od oprocentowania, ale również od prowizji, od kwoty ubezpieczenia, od opłat za rozpatrzenie wniosku składanego przez klienta. Już podczas wyszukiwania ofert kredytu gotówkowego należy zwrócić uwagę na wskazane czynniki. Dobra oferta kredytu gotówkowego zazwyczaj nie uwzględnia opłaty za rozpatrzenie wniosku, czy drogiego ubezpieczenia. Oczywiście przy dużych kredytach gotówkowych ubezpieczenie jest praktycznie obowiązkowe, bo żadna instytucja finansowa nie weźmie na siebie tak dużego ryzyka. Kolejna kwestia dotyczy okresu spłaty kredytu. Masz właściwie dwa rozwiązania do wyboru. Pierwszym jest maksymalne wydłużenie okresu kredytowania w zamian za mniejsze raty w cyklu miesięcznym. Wtedy kredyt jest droższy (ogólnie). Chodzi o naliczanie dodatkowej kwoty odsetek. Drugie rozwiązanie polega na szybszej spłacie kredytu gotówkowego. Wtedy nie narażasz się na najwyższe koszty ogólne, lecz pogarszasz płynność gospodarstwa domowego, co w wielu przypadkach wpływa na ograniczenie zdolności kredytowej. Zobacz również, czy w regulaminie instytucji pożyczkowej nie występuje zapis o pobieraniu opłat za szybsze spłaty całości kredytu gotówkowego. Czasami bowiem kredytu nie opłaca się spłacać wcześniej, ze względu na wskazane opłaty.

Udoskonalenie zdolności kredytowej to duża przewaga we współpracy z bankami

Praca nad zdolnością kredytową gospodarstwa domowego bardzo pomaga w uzyskaniu stosunkowo taniego kredytu gotówkowego. Im bardziej wiarygodny klient, tym większa szansa wynegocjowania optymalnych warunków podpisania umowy. Poza tym banki detaliczne nie są w stanie przeciwstawić się niektórym normom prawnym analizy kredytobiorcy. Wystarczy wspomnieć o rekomendacji T, o prawie bankowym, o ustawie o kredycie konsumenckim. Klient ze słabą zdolnością kredytową nie ma szans na jakikolwiek kredyt gotówkowy w popularnym banku detalicznym. Alternatywa to oczywiście nawiązanie współpracy z parabankami. Uczciwy parabank gwarantuje zazwyczaj atrakcyjne warunki finansowania potrzeb konsumpcyjnych dla nowych pożyczkobiorców.

Polityka monetarna i wpływ stóp procentowych na opłacalność zaciągania kredytów

Kredyty gotówkowe najlepiej zaciągać w okresach neutralnych na przestrzeni roku. Co to znaczy? Droższe pożyczki krótkoterminowe spotkasz w okresie przedświątecznym, czy przed nowym rokiem. Przy wzroście popytu na dodatkowe fundusze banki po prostu podnoszą niektóre opłaty. Koszt kredytu gotówkowego obniżają zdecydowanie niskie stopy procentowe. Akurat za redukcję stóp procentowych odpowiada Narodowy Bank Polski. Jeżeli chcesz zaciągnąć długoterminowy kredyt najlepiej sprawdzić perspektywy w polityce monetarnej. Uważaj ostatecznie na zaciąganie ryzykownych kredytów w walutach obcych. Prosta zasada brzmi, aby zaciągać kredyty gotówkowe w walucie zarobkowania.

Krótkie podsumowanie

Dobra zdolność kredytowa, wiedza o dodatkowych opłatach w umowie kredytu, monitorowanie polityki monetarnej w kraju, wybór krótkiego okresu spłaty pożyczki gotówkowej to najważniejsze elementy optymalizacji kosztów kredytu gotówkowego.