Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Pojęcia jakie odnoszą się do kredytów.

Z kredytem gotówkowym wiąże się wiele pojęć bankowych. Jednym z nich jest pojęcie kredytu celowego. Jest to kredyt jaki przeznacza się na określony cel. Za pożyczone pieniądze w ramach tego kredytu można kupić mieszkanie, samochód i wiele innych rzeczy. Kredyt celowy różni się od kredytu gotówkowego i pożyczki hipotecznej przede wszystkim tym, że tutaj kredytobiorca nie ma bezpośredniego dostępu do pożyczonych pieniędzy. Są one bezpośrednio przelewane przez bank na rachunek jaki należy do kontrahenta. W przypadku kredytów celowy są one brane na dłuższy odcinek czasu niż kredyty gotówkowe. Kredyt odnawialny jest kredytem jaki brany jest w ramach rachunku bieżącego lub w ramach konta osobistego. W umowie kredytowej wskazuje się jaki jest dopuszczalny limit kredytu, a także termin w jakim ten kredyt można wykorzystać. W przypadku kredytów odnawialnych wypłata środków z rachunku powyżej salda jakie ma właściciel rachunku powoduje, że automatycznie zaciąga on kredyt. Spłacając całość lub część kredytu odnawia się wielkość kredytu jaka jest dopuszczalna w umowie. Kredyt odnawialny co można wywnioskować po nazwie może być wykorzystywany wiele razy w całości lub w części w terminie jaki został wskazany w umowie.

Pojęcie kredytu konsumenckiego.

Kredyt konsumencki jest kredytem jaki brany jest na cele prywatne. Udziela się go osobie prywatnej i może to zrobić przedsiębiorca w ramach działalności jakie prowadzi. Jest kilka warunków jakie muszą być spełnione w przypadku kredytu konsumenckiego. Kwota jaką pożyczamy w ramach kredytu konsumenckiego nie może być mniejsza niż kwota pięciuset złotych, ale jednocześnie nie może być wyższa niż osiemdziesiąt tysięcy złotych. Kredyt musi mieć okres spłaty nie krótszy niż trzy miesiące i nie można go przeznaczyć na cele budowlane, czy też zabezpieczyć ho poprzez wpisanie na nieruchomość hipoteki. Bardzo ważne jest, aby umowa kredytu konsumenckiego została zawarta w formie pisemnej. Powinna ona zawierać roczną stopę oprocentowania, a także warunki jej ewentualnej zmiany. Powinny być wskazane prowizje i inne opłaty jakie są związane z uzyskaniem kredytu. Trzeba również podać w umowie jakie jest całkowity koszt kredytu a także pozostałe koszty które ponosi klient. W umowie należy wskazać także rzeczywistą roczną stopę procentową (RRSO).Od umowy o kredyt konsumencki można odstąpić w terminie dziesięciu dni od dnia, kiedy została podpisana umowa.

Kredytodawca i kredytobiorca.

W przypadku kredytów zawsze potrzebne są dwie strony, które podpisują umowę. Mamy osobę kredytobiorcy i kredytodawcy, które są wzajemnie od siebie zależne. Kredytobiorca jest osobą fizyczną, prawną bądź też jednostką organizacyjną jaka nie posiada osobowości prawnej, która otrzymała określony kredyt od kredytodawcy. W prawie jakie obowiązuje w Polsce pojęcie kredytobiorcy może być stosowane jedynie w przypadku kredytu bankowego. Kredytobiorca ma zobowiązanie wobec kredytodawcy. Ma on wykorzystać udostępnioną mu kwotę pieniędzy w warunkach jakie zostały określone w umowie kredytowej. Pożyczoną kwotę musi oddać kredytobiorcy łącznie z odsetkami i innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. Kredytodawca natomiast jest osobą, która udziela kredytobiorcy kredytu. W Polskim prawie kredytodawcą może być przedsiębiorca w przypadku kredytu konsumenckiego lub bank w przypadku wszystkich innych kredytów. Jeżeli kredytodawcą jest bank ma on prawo prowadzić takie czynności, jakie związane są między innymi z ocenieniem jaka jest sytuacja finansowa i gospodarcza kredytobiorcy. Bank ma również prawo skontrolować w jaki sposób został wykorzystany przyznany kredyt i jak wygląda jego spłata, a kiedy nie intersują Cię kredyty, to może lokaty bankowe porównanie http://www.inwestowaniena5.pl, dzięki któremu dobrze ulokujesz pieniądze.