Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Pożyczka hipoteczna, a kredyt hipoteczny.

Pożyczka hipoteczna.

Pożyczka hipoteczna jest pożyczką, której zabezpieczeniem głównym jest hipoteka. Jest ona ustanowiona na nieruchomości, jaka prawem własności należy do pożyczkobiorcy. Przeważnie w przypadku pożyczki hipotecznej ma ona charakter długoterminowy w granicach od piętnastu do dwudziestu lat. Wartość pożyczki hipotecznej wynosi około 70% wartości nieruchomości jaka została zastawiona. Są również sytuacje, kiedy wartość nieruchomości jaka została zastawiona obejmuje sto procent jej wartości. Pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego różni się tym, że środki jakie uzyskiwane są przez pożyczkę można przeznaczyć na dowolnie wybrany przez siebie cel, jaki nie jest związany z działalnością gospodarczą. W przypadku pożyczek hipotecznych są one niżej oprocentowane niż kredyty konsumpcyjne. Dzieje się tak przez to, że kredyty konsumpcyjne mają zabezpieczenie w postaci hipoteki jaka została założona na nieruchomość. Sama procedura zaciągania pożyczki hipotecznej może trwać dosyć długo przez to, że wymagany jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości, a także bank wymaga jej ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny jest kredytem bankowym jaki ma charakter długoterminowy. W jego przypadku zabezpieczeniem jest hipoteka, jaką ustanawia się na rzecz banku udzielającego kredytu. Hipoteka zostaje wpisana w użytkowanie wieczyste lub na prawie własności nieruchomości jaka znajduje się na terenie Polski. W przypadku kredytu hipotecznego najczęściej udziela się go na zakup jakiejś nieruchomości, albo też inwestycji budowlanej. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jak sama nazwa nam na to wskazuje jest hipoteka. Kredytobiorca ręczy zarówno obecnym majątkiem jak i przyszłym, że spłaci zaciągnięte zobowiązanie na czas. Wartość hipoteki stanowi górną granicę roszczeń jakie może mieć bank wobec kredytobiorcy. Z kredytem hipotecznym wiąże się kilka kosztów jakie musi ponieść kredytobiorca. Zalicza się do nich prowizję bankową, ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej na nieruchomość, która jej nie posiada, a także ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od zdarzeń losowych. Jest to obecnie najpopularniejszy kredyt na kupno domu, czy też mieszkania.