Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Przedwczesne podjęcie pieniędzy z lokaty

Utrata wszystkich odsetek?

Posiadanie aktywnej lokaty bankowej daje ogromne możliwości. Ich atrakcyjność zauważalna jest przede wszystkim w przypadku osób zainteresowanych oszczędzaniem pieniędzy. Tego rodzaju usługi zostały w taki sposób opracowane i przygotowane przez poszczególne osoby odpowiedzialne za prowadzenie banku, aby zagwarantować swoim klientom, zarówno stałym, jak i przyszłym, jak największą satysfakcję. Niestety, nie zawsze wszystko przedstawia się tak kolorowo, o czym przekonujemy się już podczas bliższego zapoznawania się z poszczególnymi ofertami. Chociaż w reklamie prezentowanej przez bank wypadały one niezwykle atrakcyjnie, bardzo szybko przekonujemy się, że posiadają one także kilka swoich wad. Jedną z największych stanowią ograniczenia związane z możliwością podjęcia pieniędzy z lokaty.

Większość umów o lokatę sformułowana jest w taki sposób, aby możliwie jak najdokładniej przedstawić prawa i obowiązki obu zainteresowanych stron. W ten sposób można ją je jak najbardziej dopasować do preferencji i wymagań klienta, a także realnych możliwości poszczególnych banków. Warto dokładnie zapoznać się z wszystkimi opisywanymi podpunktami, aby mieć pewność, że nie zawierają one czegoś, czego akceptacji później będziemy żałować – jak wiadomo, podpisanie umowy o lokatę zobowiązuje do przestrzegania jej warunków przez cały okres jej trwania.

Co stanie się w przypadku niedostosowania się do zasad przedstawionych w umowie przez klienta? Bank w takiej sytuacji ma prawo nałożyć odpowiednie kary, których wielkość zależy przede wszystkim od wartości lokaty. Im jest ona wyższa, tym trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia większej sumy. Czasami jej wartość może przekraczać nawet kilka tysięcy złotych.

Niektóre lokaty nie oferują nawet możliwości korzystania ze zgromadzonych środków pod żadnym pozorem, nawet w przypadku nagłych sytuacji. Mowa tu przede wszystkim o lokatach terminowych, których umowa została podpisana na czas określony. Okres jej trwania zależy od wielu czynników, jednak z reguły wynosi od kilku tygodni, przez kilka miesięcy do nawet kilku lat. Im dłuższa, tym większa kara spotyka osoby niewywiązujące się z warunków zawartych w podpisywanej umowie. Przed wyborem konkretnej oferty prezentowanej przez poszczególne banki warto przede wszystkim zdecydować się na taką, która idealnie odpowiada naszym wymaganiom i, co najważniejsze, możliwościom finansowym. Jeżeli tylko z naszej strony pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, na pewno zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie poczekanie z założeniem lokaty do momentu, kiedy zdobędziemy pewność siebie w zakresie finansów oraz kiedy spotkamy ofertę idealnie spełniającą nasze wymagania.

Niedostosowanie się do zasad zawartych w umowie przez lokatę przez bank czy klienta wiążę się z ogromnymi konsekwencjami. Warto ich unikać, starając się jednocześnie przedstawiać się jako strona odpowiedzialna, podchodząca racjonalnie do zawieranych kontraktów. Tylko i wyłącznie w ten sposób w przyszłości będziemy mogli cieszyć się stabilnością finansową.