Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Spłata kredytu gotówkowego we wcześniejszym terminie

Wstęp

Każda umowa kredytowa posiada zapisy informujące zarówno o wysokości miesięcznej raty, jak i przewidywanym okresie spłaty zaciągniętego zobowiązania. Jednak co się dzieje w sytuacji, gdy posiadamy z pewnym zapasem odpowiednią wysokość środków finansowych na koncie bankowym i zdecydujemy się przeznaczyć je na spłatę wszystkich pozostałych rat, wykorzystując do tego celu np. pojedynczą transzę oraz przede wszystkim - czy jest to rozsądna decyzja? Odpowiedzieć na ostatnie pytanie uzależniona jest od wielu indywidualnych czynników. W tym artykule zaprezentuje argumenty świadczące na korzyść takiej decyzji.

Przedterminowa spłata

Banki dopuszczają możliwość przedterminowej spłaty całości zaciągniętego zobowiązania kredytowego, co wynika z zapisów w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Warto dodać, iż ewentualna chęć wcześniejszej spłaty zobowiązania, nie może być uzależniona od wcześniejszych ustaleń oraz powinna być poprzedzona rozmową z pracownikiem banku, który zapozna nas z dalszym postępowaniem w takiej sytuacji, czego ostatecznym skutkiem będzie podpisanie specjalnego aneksu do umowy kredytowej.

Przedterminowe uregulowanie wszystkich zobowiązań jest na pewno korzystne pod względem psychologicznym z tego względu, iż w sytuacji napotkania na problemy, związane ze spłatą zadłużenia musielibyśmy się liczyć poważnymi, nierzadko przykrymi konsekwencjami.

Aspekty ekonomiczne zrealizowania takiej decyzji również są optymistyczne, ponieważ kredytobiorca ma prawo zwrócenia się do instytucji bankowej z wnioskiem o zwrot niektórych poniesionych kosztów - np. prowizji lub części kwoty powiązanej z ubezpieczeniem kredytowym. Kwestia zwrotu odsetek prezentuje się nieco inaczej, ponieważ bank ma prawo do odrzucenia wniosku.

Metody wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego

Kredytobiorca, który zdecyduje się na wcześniejszą spłatę swoich zobowiązań ma do dyspozycji kilka sposobów. Wybrana metoda powinna być dostosowana do aktualnych możliwości finansowych.

Sposoby umożliwiające przedterminowe uregulowanie zobowiązań:

  • nadpłacanie miesięcznej raty - polega na spłacaniu rat kwotą wyższą od tej, która została zadeklarowana w umowie kredytowej. Zaletą sposobu jest elastyczność. tzn. klient sam ustala wysokość nadpłaty, a nawet może wstrzymać się z nadpłatami,
  • spłata całkowita - rozliczenie kredytu odbywa za pomocą jednej transzy finansowej, która wysokością odpowiada kwocie wszystkich pozostałych rat.