Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Spłata kredytu gotówkowych

Kredyt gotówkowy to kredyt po który sięgamy najczęściej, zobacz ile osób decyduje się na takie rozwiązania. Dzieje się tak za sprawą tego, że możemy otrzymać go w dość prosty sposób i co więcej bez informowania banku o tym na co chcemy przeznaczyć otrzymane pieniądze. Niemniej jednak z każda podpisywana umową powinniśmy się wcześniej zapoznać, jeżeli jakaś kwestia budzi nasze wątpliwości jak najszybciej powinny one zostać rozwiane przez pracownika banku w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt. Najlepiej jest porównać ze są na kilka różnych ofert z różnych banków i wybrać tę która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Decydując się na kredyt musimy również zdecydować się na rodzaj oprocentowania do wyboru mamy stałe oraz zmienne. Warto również zwrócić uwagę na kilka innych zapisów które w początkowej fazie mogą być dla nas mało istotne jednak z czasem okażą się potrzebne. Mowa tutaj np. o rezygnacji z kredytu po podpisaniu umowy, czy tez przedterminowej spłacie bądź opóźnieniu w spłacie.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Wybierając oprocentowanie kredytu do wyboru mamy stałe bądź zmienne. Oprocentowanie stałe jest to niezmienne wynagrodzenie za udostępnianie środków finansowych przez cały okres trwania kredytu. Oprocentowanie stałe najczęściej stosowane jest podczas udzielania kredytów krótkoterminowych np. na 12 miesięcy. Natomiast oprocentowanie zmienne to wynagrodzenie za udostępnianie środków finansowych, jego wysokość może się zmienić podczas trwania umowy. Oprocentowanie zmienne najczęściej obowiązuje przy udzielaniu pożyczek na długi czas spłaty.

Wypłata kredytu

To w jakim czasie otrzymamy kredyt zależy głównie od rodzaju kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego pieniądze możemy uzyskać w zaledwie kilka godzin od chwili podpisania umowy, najpóźniej na drugi dzień. W przypadku kredytów hipotecznych pieniądze wypłacane są w terminie uzgodnionym w umowie. Z reguły odbywa się to transzami np. co 2-3 miesiące.

Rezygnacja z kredytu

Bardzo często zdarza się że z szybko podjęliśmy decyzje o zaciągnięciu kredytu. W między czasie okazało się że pieniądze te nie są nam jednak potrzebne, bądź nie będziemy w stanie spłacać rat. Jeżeli w takiej sytuacji nie minęły jeszcze dwa tygodnie od podpisania umowy, możemy bez podania przyczyny rozwiązać umowę z bankiem i zwrócić całą pożyczoną kwotę. Jedynym kosztem odstąpienia od umowy jest spłata odsetek za tych kilka dni. W innych przypadkach rezygnacja z kredytu nie jest już tak prosta i regulowana jest przez regulamin wewnętrzny danego banku.

Harmonogram spłaty kredytu

Po podpisaniu umowy kredytowej otrzymamy harmonogram spłaty kredytu. W tym dokumencie zawarte będą wszystkie najważniejsze informacje dotyczące całego okresu spłaty kredytu, z podaniem: miesiąca, salda początkowego, spłaty odsetek, spłaty kredytu, pełnej raty oraz pozostałej kwoty do spłaty. Pożyczkobiorca może sprawdzić, ile już oddał oraz jaką kwotę musi jeszcze spłacić.

Przedterminowa spłata kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego mamy możliwość spłaty całej kwoty przed terminem. W sytuacji kiedy będziemy mieć nagły przypływ gotówki i będziemy chcieli spłacić cały kredyt jednorazowo bank powinien oddać nam wszelkie koszta, w tym cześć pobranych już wcześniej opłat i prowizji.

Opóźnienie w spłacie raty

W sytuacji kiedy spóźniamy się ze spłatą raty, musimy liczyć się z tym, że bank naliczy nam karne odsetki, a także obciąży nas dodatkowymi opłatami za każdą próbę skontaktowania się z nami. Jeżeli będziemy zalegać z kilkoma ratami, musimy liczyć się z dużo poważniejszymi konsekwencjami. Bank może przejąć nasz majątek, a także pociągnąć do odpowiedzialności poręczyciela, a także przekierować sprawę do sądu.