Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Strategia analizy klienta przez instytucje pozabankowe

Analiza kredytobiorcy jest obowiązkowa, jeżeli firma pożyczkowa chce ograniczyć ryzyko współpracy. Niektóre normy monitorowania pożyczkobiorcy narzuca ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe w bankowości detalicznej, a także rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Prywatne firmy pożyczkowe ze względu na dynamiczne zmiany przepisów, a także przez niepewne otoczenie podatkowe podejmują coraz większe ryzyko. W artykule poznasz najważniejsze strategie analizy kredytobiorców wykorzystywane na co dzień przez popularne parabanki. Wejdź na EKREDYTOWYmarket.pl, bo tylko tam znajdziesz najlepsze oferty na prawdziwe kredyty.

Indywidualne podejście do kredytobiorcy zwiększa zaufanie

Firmy pożyczkowe oceniają zdolność kredytową standardowo przez bazy danych Biura Informacji Kredytowej. Wymiana informacji o zdolności kredytowej pożyczkobiorców praktycznie na całym rynku jest niezbędna dla zabezpieczenia interesów dużych podmiotów finansowych. Poza tym nawet prawo unijne narzuca niektóre standardy zbierania danych o pożyczkobiorcach. Prawo unijne jest nadrzędne w porównaniu do krajowego, a zatem dowolność w badaniu pożyczkobiorców jest mocno ograniczona. Bankowość detaliczna wprowadza najwięcej norm dotyczących obserwacji pożyczkobiorców. Parabanki ze względu na nieco inny profil funkcjonowania podejmują znacznie wyższe ryzyko obsługi klienta. Dlaczego parabanki ryzykują? Przede wszystkim największe podmioty w sektorze pozabankowym płacą najnowszy podatek bankowy, a to wymusza stosowanie alternatywnych działań w pozyskiwaniu pożyczkobiorców. Do tego dochodzi niepewność odnośnie ustawy antylichwiarskiej i ograniczenia kosztów pozaodsetkowych w umowach o kredyt krótkoterminowy. Większość parabanków z tego powodu nastawia się na indywidualne oceny pożyczkobiorców połączone w szczególnych wypadkach z wywiadem środowiskowym, a także wywiadem gospodarczym (pod właścicieli działalności gospodarczych).

Zła zdolność kredytowa nie wyklucza ze współpracy

Każdy pożyczkobiorca buduje historię kredytową. Przez bazy Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej tworzysz wiarygodność w oczach pożyczkodawców. Konkretne zasady dotyczące badania zdolności kredytowej to niezbędny czynnik bezpieczeństwa całej branży. Wiele banków detalicznych nie udziela ryzykownych kredytów osobom o szczególnie słabej zdolności kredytowej, co ogranicza w dużym stopniu wejście do spirali zadłużenia. Doradcy (agenci) w parabankach wykorzystują standardowe metody analizy ryzyka, ale podchodzą też do klienta indywidualnie. Zła zdolność kredytowa, zajęcia komornicze, bezrobocie, niepewna sytuacja majątkowa to czynniki, które wcale nie wykluczają ze współpracy, ale wymagają zastosowania bardziej innowacyjnego podejścia analitycznego. Parabanki chętnie wymieniają się informacjami z bankami detalicznymi, a także z największymi konkurentami. Z parabanków w Polsce korzysta kilka milionów obywateli. Przychody firm pożyczkowych rosną, struktura obsługi klienta zmienia się ze stacjonarnej na internetową ze względu na ograniczenia kosztów.

Widoczne zmiany w obsłudze klienta instytucji pozabankowych

Firmy pożyczkowe rywalizują z bankami detalicznymi głównie o wiarygodność. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, minimalizacja formalności przy skupieniu na indywidualnym traktowaniu klienta, korzystanie z doświadczeń konkurentów, przenoszenie się do internetu to tylko niektóre przekształcenia widoczne wyraźnie w branży pozabankowej w ostatnich latach. Racjonalne podejście do ryzyka to domena prywatnych firm pożyczkowych i szczególnie istotna strategia w zmiennym otoczeniu prawnym, społecznym, technologicznym.