Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Studentom w potrzebie

Kredyt studencki jest rodzajem kredytu dedykowanego wyłącznie dla osób studiujących do 26 roku życia. Aby móc ubiegać się o tą formę kredytu należy być osobą studiującą w trybie dziennym, zaocznym bądź wieczorowym zarówno na studiach licencjackich, magisterskich jak i doktoranckich. Kredyt studencki jest dofinansowany przez państwo dlatego jest przyznawany na bardzo korzystnych warunkach, których nie znajdzie się w innych kredytach. Jednak zanim pieniądze wpłyną na konto studenta musi on spełnić kilka zasadniczych wymagań.

Co zrobić by dostać kredyt studencki?

Po spełnieniu formalnych wymagań jakimi są wiek do 25 lat i oczywiście chęć studiowania należy spełnić jeszcze kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, dochód przypadający na członka rodziny nie może przekroczyć 2500,00 zł netto. Po drugie, należy znaleźć osobę, która kredyt może poręczyć. Może to być rodzic, ktoś z rodziny, albo osoba niespokrewniona . W przypadku gdy znalezienie poręczyciela się nie uda można skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak wypłacany jest kredyt studencki?

Kredyt studencki nie jest wypłacany za jednym razem. Bank przelewa transze kredytu co miesiąc przez 10 miesięcy roku akademickiego, od października do lipca. Kredyt przyznawany jest na cały okres studiów. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostaną one przerwane rezygnacją albo urlopem dziekańskim. Standardowo wypłacana rata miesięczna to 600,00 zł. Można jednak wnioskować o jej zwiększenie, wówczas rata może wynosić 800,00 albo 1000,00 zł. Można także zmniejszyć ją do 400,00 zł ale jest to bardzo rzadko praktykowane.

Obowiązki kredytobiorcy.

Każdy student-kredytobiorca ma obowiązek przedstawienia w banku ważnej legitymacji studenckiej w terminie do 31 października i do 31 marca. Bank musi mieć pewność, że studia nadal trwają i kredyt może być nadal wypłacany. W przypadku gdy student przebywa za granicą na przykład na wymianie studenckiej musi przesłać zaświadczenie o odbywaniu studiów. Kiedy status studenta zostanie utracony bezwzględnie należy powiadomić o tym bank. Są to jedyne obowiązki kredytobiorcy o których należy pamiętać.

Na co przeznaczyć kredyt?

Po przyznaniu kredytu bank nie sprawdza na co pieniądze są przeznaczane. Tak więc mogą być wydawane na rzeczy związane ze studiami na przykład książki, opłata mieszkania, zakup jedzenia, ale również na coś zupełnie innego. 600,00 zł miesięcznie to niezła kwota, kiedy odkłada się ją przez 10 miesięcy, nagle do dyspozycji jest 6000,00 zł. Za 6000,00 zł można mieć fantastyczne wakacje, a nikt nie ma tak długich wakacji jak właśnie student. Poza tym odkładając tą kwotę przez cały okres studiowania, załóżmy tu 5 lat, po skończeniu nauki do dyspozycji jest już 35000,00 zł. Na start, wynajem mieszkania i pierwsze miesiące bez pracy na pewno wystarczy.

Co ze spłatą?

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Jest to więc wystarczający czas na usamodzielnienie się. Okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy niż okres kredytowania. Czyli biorąc kredyt przez 5 lat, należy go spłacić w ciągu 10 lat. Oczywiście można go też spłacić szybciej jeśli są takie możliwości finansowe.

Kredyt studencki jest bardzo ciekawym i korzystnym rozwiązaniem dla młodych osób kontynuujących naukę na uczelniach wyższych. Warto więc wziąć tą opcję pod uwagę, nawet jeśli pozyskane pieniądze nie są potrzebne do kontynuowania nauki. Gotówka na pewno przyda się na coś innego i pozwoli spełniać marzenia.