Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Znaczenie BIG w udzielaniu kredytów gotówkowych

Przy udzielaniu kredytów gotówkowych duże znaczenie ma badanie wiarygodności pożyczkobiorcy. Rejestrowanie zachowań klienta na rynku kredytowym jest niezwykle potrzebne nie tylko podczas podpisywania standardowych umów pożyczkowych. Biuro Informacji Gospodarczej, a także Biuro Informacji Kredytowej to instytucje, które spełniają znacznie więcej ciekawych funkcji. W artykule poznasz główne założenia funkcjonowania Biura Informacji Gospodarczej, a także podobnych rejestrów.

Dlaczego warto stawiać na rejestry nierzetelnych dłużników?

Przede wszystkim rejestrowanie zachowania osób fizycznych, a także właścicieli działalności gospodarczych w zakresie spłaty zobowiązań jest kluczowe dla rozpoznania wiarygodności podmiotów. Rejestry pełnią nie tylko funkcję informacyjną, ale też prewencyjną. Człowiek, który boi się wpisu do rejestru nierzetelnych dłużników zadba o uregulowanie zobowiązań wobec konkretnych podmiotów. Bez rejestrów nie można zatem określić historii spłat dotychczasowych zobowiązań, ani ich ilości. Dodatkowo bez rejestrów nie można kontrolować kredytobiorców. Rejestr daje pewien nacisk na podmioty, które nie chcą spłacać pożyczek terminowo. Biuro Informacji Gospodarczej ma ważny cel dotyczący zbierania danych o wszystkich nieuczciwych dłużnikach i to nie tylko w przestrzeni bankowej. Biuro Informacji Gospodarczej skupia się na wszystkich rodzajach długów. Do rejestru można trafić przez niespłacony mandat, alimenty, czynsz. Niespłacanie zobowiązań to bardzo potępiania społecznie praktyka. Taki podmiot traci po prostu całą wiarygodność i nie ma szans na kredyt w banku detalicznym. Oczywiście niektóre instytucje finansowe współpracują z mało wiarygodnymi jednostkami, ale przy podpisywaniu umowy wymaga się wtedy ogromnych zabezpieczeń, często w postaci nieruchomości, czy innego majątku. Pozycja w Krajowym Rejestrze Długów praktycznie eliminuje osoby fizyczne i właścicieli działalności gospodarczych ze współpracy z bankami detalicznymi. Banki nie mają prawa udzielać mocno ryzykownych kredytów niepewnym klientom. Dla potwierdzenia można odnieść się do prawa bankowego, do ustawy o kredycie konsumenckim, a także do rekomendacji T, czy innych wytycznych związanych z udzielaniem kredytów.

Jakie funkcje spełniają rejestry nierzetelnych dłużników w perspektywie społecznej?

Do Biura Informacji Gospodarczej dostęp ma praktycznie każdy obywatel. Jeżeli chcesz sprawdzić kontrahenta lub po prostu potencjalnego partnera biznesowego, wtedy sięgniecie do powyższego rejestru niezwykle się opłaca. W aktualnych warunkach udzielania kredytów monitoruje się nie tylko krajowe rejestry, tj. BIK oraz BIG. Banki oraz duże instytucje finansowe wymieniają się danymi z europejskimi, a wręcz światowymi stowarzyszeniami w celu oceny wiarygodności klientów. Rejestr gwarantuje większą dyscyplinę spłaty. Dyscyplina pojawia się wyłącznie w czasie, kiedy rejestr funkcjonuje prawidłowo i ma pewne znaczenie prawne, ekonomiczne, społeczne, a także duże możliwości technologiczne w wykrywaniu nieprawidłowości podczas spłaty zobowiązań. Oczywiście wpis do rejestru dłużników nie jest dożywotni. Każdy nierzetelny dłużnik ma szansę zgłoszenia się do BIG, a także opcję uregulowania należności. Po spłacie zadłużenia wystarczy poprosić o potwierdzenie i usunięcie wpisu. Oczyszczenie rejestru jest wręcz obowiązkowe, jeżeli myślisz o zaciągnięciu opłacalnego zadłużenia w przyszłości. Co myślisz o zarządzaniu rejestrami dłużników? Czy opłaca się otrzymywać Biuro Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej?