Twoje oszczędności
Okres lokatymiesięcy

Znaczenie stóp procentowych w kredytach gotówkowych

Zmiany stóp procentowych podążają zgodnie z rozwojem cyklu koniunkturalnego. Kredytobiorca powinien posiadać świadomość kształtowania polityki monetarnej, ponieważ ta odpowiada w dużym stopniu za faktyczne koszty spłaty zobowiązania krótko i długoterminowego. Czy stopy procentowe posiadają duże znaczenie dla krótkoterminowych kredytów gotówkowych? Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wyjaśnień.

Stopy procentowe w pożyczkach gotówkowych

Kredytobiorca krótkoterminowy nie musi się przesadnie zamartwiać wahaniami stóp procentowych, chociaż pewnie wyjątki oczywiście występują. Jeżeli masz niepewną zdolność kredytową, a nagle stopy procentowe zostaną podniesione, wtedy sytuacja przy analizie kredytowej natychmiast się pogarsza, co w niektórych przypadkach uniemożliwia podjęcie dodatkowych pieniędzy bez wprowadzenia majątkowego zabezpieczenia umowy kredytowej. Największe znaczenie wahania stóp procentowych mają w kredytach długoterminowych. Im dłużej spłacasz zobowiązanie, tym większy nacisk na obserwację poczynań Narodowego Banku Polskiego, a wręcz banków centralnych na całym świecie. Działania NBP odpowiadają w dużym stopniu polityce monetarnej rozgrywającej się w przestrzeni międzynarodowej. Jeżeli kredytobiorca wybiera oprocentowanie stałe w umowie kredytowej i tak w dalszym ciągu naraża się na wahania stóp procentowych. Oprocentowanie stałe jest bowiem naturalnie powiązane ze zmianami stóp procentowych w narodowej gospodarce.

Za co w ogóle odpowiadają stopy procentowe?

Wysokie stopy procentowe zapewniają większy zarobek bankom detalicznym, a także firmom pożyczkowym, ponieważ wszystkie kredyty kosztują więcej. Wysokie stopy procentowe wykorzystuje się do tzw. schładzania wskaźników gospodarczych. Społeczeństwo uczy się, że lepiej oszczędzać niż się zadłużać. W przypadku niskich stóp procentowych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Niskie stopy procentowe zachęcają kredytobiorców do zadłużania gospodarstwa domowego, a nie do oszczędzania, ponieważ lokaty bankowe stają się po prostu nieopłacalne. Standardowo zmiana stóp procentowych następuje stopniowo. Rada Polityki Pieniężnej jasno określa w komunikatach, czego można się spodziewać w gospodarce. W 2018 roku, ani w następnych okresach trudno mówić o podniesieniu stóp procentowych. To oznacza okres rozwoju kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych.

Dlaczego warto wiedzieć więcej o stopach procentowych?

Jeżeli poruszasz się dłużej na rynku kredytowym momenty wejścia na rynek kredytowy ustalisz właśnie przez poziom stóp procentowych. W Polsce od dekady obowiązuje standard niskich stóp procentowych, co zachęca do podejmowania zadłużenia, a nie oszczędzania. W końcu jednak sytuacja się zmieni, bo cykl koniunkturalny charakteryzuje się sporą, długoterminową dynamiką i przechodzi z okresów stagnacji do prosperity, czasami w nieoczekiwany sposób. Co myślisz o monitorowaniu stóp procentowych, aby zaoszczędzić przy spłacie kredytu gotówkowego?